Tu je naša história:

 • 1994

  Začíname pracovať ako registrovaná firma. Plní sebadôvery, nadšenia pre tvrdú prácu a túžby po neustálom rozvoji vstupujeme na veľkoobchodný a maloobchodný trh v oblasti predaja hydiny. V tomto období rozširujeme činnosť aj o porciovanie a balenie hydiny. Našu obchodnú činnosť ďalej dopĺňa predaj potravín.

 • 2002

  Po 12 rokoch činnosti, zmenách podnikateľských a ekonomických podmienok, rozvoji výrobného závodu a získaní cenných skúseností sme sa rozhodli sústrediť svoju podnikateľskú činnosť na hydinársku oblasť. Vybudovali sme si spoľahlivý tím zložený z dôveryhodných ľudí, vďaka čomu sa spoločnosti na trhu s hydinou darí. Základom našich podnikateľských činností sa stáva zabíjanie hydiny, obchodovanie s hydinou a balenie hydinového mäsa.

  2002
 • 2003

  Zakrátko sa naše úsilie investované do zlepšovania kvality v každej oblasti pôsobenia odzrkadlilo v tom, že firma Twist získala príslušný certifikát ISO (obchodná činnosť v súlade s normou 9001: 2000). Táto medzinárodná certifikácia je potvrdením toho, že naše služby sú na najvyššej úrovni. To sa prejavilo na zvýšení dôvery zákazníkov zo zahraničia a vytvoril sa základ na ďalší rozvoj.

 • 2005

  Svoju firmu transformujeme na spoločnosť s ručením obmedzeným a pôsobíme ďalej. Dobýjame nové trhy. Nielen poľský, ale aj český a slovenský. Základňa zákazníkov neustále rastie a firma Twist sa stáva synonymom kvality na trhu s hydinou.

V priebehu rokov sme sa stali dôveryhodným dodávateľom hydiny nielen pre individuálnych zákazníkov, ale aj pre majiteľov obchodov (okrem iného aj siete Selgros!), reštaurácií a spracovateľských závodov. Hydinu, ktorú dodávame, si každý deň vyberajú ľudia, v ktorých rukách spočíva zodpovednosť za nasýtenie rodiny, priateľov a klientov. Sú si dobre vedomí toho, že hydinové mäso od firmy Twist je vždy čerstvé, jednoducho chutné a možno sa naň spoľahnúť.

To všetko by nebolo možné bez neustálych investícií do modernizácie výrobného závodu, neustáleho zlepšovania výrobných technológií a školení našich zamestnancov.

Len vďaka harmonickému prístupu v týchto oblastiach spĺňame vysoké nároky zákazníkov.

Naša skutočná sila však spočíva v spoľahlivom personáli. Dbáme o svojich zamestnancov. Zaisťujeme stabilné pracovné miesta vďaka trvalým pracovným pomerom, atraktívnym platom a širokým možnostiam ich podpory a rozvoja. Pracujeme čestne a to isté požadujeme od svojich zamestnancov. Tieto zásady vytvárajú dobré pracovné vzťahy na pracovisku a zaisťujú efektivitu.

PÔSOBÍME
V 3 KRAJINÁCH

Predajná sieť